Hệ thống quản lý điểm phân phối

Hệ thống quản lý điểm phân phối Là Giải pháp quản lý hệ thống phân phối bán hàng từ trụ sở công ty đến các đại lý, nhà phân phối trung gian và các nhân viên bán hàng. Hệ thống

Xem chi tiết

Hệ thống CRM

Phần mềm CRM cung cấp một chiến lược toàn diện cho doanh nghiệp nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận đồng thời tăng sự trung thành của khách hàng. CRM tập hợp tất cả các thông tin khách hàng của

Xem chi tiết