HMS

HPEC Việt Nam là đối tác chiến lược của nhiều công ty tập đoàn lớn trên thế giới: như nhà sản xuất máy chiếu hàng đầu tại Đài Loan EVEREST DISPLAY, nhà sản xuất phòng học ngôn ngữ: WINTA INDUSTRIES LTD, BECOM COMPUTER.Inc, nhà sản xuất thiết bị dạy học hàng đầu tại Hàn Quốc: TOPEX CORPORATION